...

Oferujemy doświadczenie, solidność i praktykę.

Kursy witrażu

Szkolenia trwają 5 – 6 dni roboczych, po 5~6 godz. dziennie, w godzinach do ustalenia.
Odbywają się w naszej pracowni, wyposażonej w narzędzia i profesjonalny sprzęt.
Zapewniam wszelkie materiały a wykonane witraże, są własnością uczestnika kursu.
Ceny kursów wahają się od 1920 do 2400 zł

Anioł witrażowy

01 Kurs witrażowy w technice Tiffaniego

dla poczatkujących i średnio zaawansowanych

Witraż techniką Tiffany trwa 30 godzin

Stare okno witrażowe z podświetleniem

02 Kurs witrażowy w technice klasycznej

dla poczatkujących i średnio zaawansowanych

Witraż techniką klasyczną trwa 30 godzin

Witraz nakładany z aniołem

03 3. Kurs "witraż nakładany"

technologia imitacji witraży, dla początkujących

Witraż nakładany (angielski)  trwa 24 godziny

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.